Bijzondere vakken

Het 4e Gymnasium kent verschillende vakken die je niet op iedere vwo school zult tegenkomen.

Grieks en Latijn zijn typische gymnasiumvakken waarbij behalve de taal ook de cultuur aan de orde komt.

In de kunstvakken theater en film kun je examen doen. Hetzelfde geldt voor filosofie. Bij deze vakken leer je op een andere manier naar de werkelijkheid kijken. 

Daarnaast krijg je in klas 1 het vak sterrenkunde.