Sterrenkunde

Sterrenkunde staat op het rooster voor alle leerlingen in zowel de eerste als de vijfde klas. In de eerste klas komen echte sterrenkundige onderwerpen aan de orde zoals sterrenbeelden, zon en planeten, bewegingen aan de hemel, telescopen, levensloop van sterren en sterrenstelsels.

 

Net als bij andere exacte vakken wordt ook bij sterrenkunde veel tijd besteed aan experimenteren en het doen van waarnemingen; bijvoorbeeld met de schooltelescoop.

In de vijfde klas wordt gekeken naar meer fundamentele vragen: is het heelal begrensd? Zo ja, wat is er daarbuiten? Hoe is het heelal ontstaan? Wat was er daarvoor? Vragen met een filosofische inslag die steeds bekeken worden met een natuurwetenschappelijke bril: hoe zijn astronomen gekomen tot de huidige inzichten?