Theater

Het 4e Gymnasium heeft in de onderbouw theater als vast onderdeel in het lesrooster opgenomen. In de bovenbouw kan het als eindexamenvak gekozen worden.

Tijdens de les staat de techniek van het toneelspelen centraal. Het lokaal wordt daarbij een soort laboratorium waar “proeven” worden gedaan: wat gebeurt er als ik deze tekst op die manier zeg en er zo bij handel; hoe reageert de ander dan? Leerlingen kunnen in dit laboratorium experimenteren met taal, emotie en literatuur.

Een lastig maar leuk vak, waarin leerlingen een ander spelen en zo “waarachtig” zichzelf durven te zijn.