Filmschool

Op het 4e Gymnasium speelt film een belangrijke rol, zowel in als buiten de les.

 

het vak film

Bij het vak film krijgen alle leerlingen in klas 1 t/m 3 les in theorie (geschiedenis en analyse) en praktijk van de film (scenario, regie, camera, montage, spel).
Vanaf klas 4 is film een keuzevak waar dieper op de stof wordt ingegaan en leerlingen steeds zelfstandiger met het medium leren omgaan. In klas 6 kun je eindexamen doen in film.

filmprojecten

Voor elke jaarlaag is een filmproject ontwikkeld waarbij het vak film samenwerkt met andere vakken zoals economie, natuurkunde, geschiedenis en Nederlands. Voor deze projecten worden vaak gastdocenten uitgenodigd in samenwerking met organisaties zoals Idfa, de Filmacademie, Ketelhuis en Eye.

film bij andere vakken

Ook bij andere vakken wordt film gebruikt als volwaardig medium naast bijvoorbeeld mondelinge presentaties of schriftelijke werkstukken.
Op het 4e Gymnasium bestaat de mogelijkheid om als profielwerkstuk een (korte) speelfilm of documentaire te maken.


                                                 - de filmzaal van het 4e Gymnasium -

 

avond van de film

Aan het begin van het schooljaar wordt een jaarlijkse 4e Gymnasium Avond van de Film gehouden, waar producties van het afgelopen schooljaar in competitie worden vertoond in onze eigen filmzaal.
Een jury van professionele filmmakers verkiest de winnaar van de jaarlijkse 4e Gymnasium Filmprijs.
Het 4e Gymnasium doet ook ieder jaar mee aan het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) dat plaatsvindt in september.

 

buiten de les

Ook buiten de les worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om zelf te filmen met camera's van de school of films te kijken op filmmiddagen of -avonden die worden georganiseerd in samenwerking met andere vakken.