Aanmelden nieuwe leerlingen

aanmelden

Je kan je aanmelden bij het 4e Gymnasium op de volgende momenten (let op: het 4e Gymnasium moet dan wel op nummer 1 staan):

·        Maandag       4 & 11 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

·        Dinsdag         5 & 12 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

·        Woensdag      6 & 13 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

·        Donderdag     7 & 14 maart tussen 13:00 en 16:00 uur

 

Gelieve vantevoren HET AANMELDFORMULIER in te vullen.

 

Het is belangrijk dat je de volgende documenten bij je hebt als je je komt inschrijven:

·        de ingevulde en ondertekende voorkeurslijst met het schooladvies

·        paspoort / ID kaart zodat we het BSN-nummer kunnen controleren en overnemen

 

procedure

Zodra je bent aangemeld, nemen wij de aanmelding in behandeling. We doen dit aan de hand van een check op het basisschooladvies, de vaste set gegevens uit het leerlingvolgsysteem en overige onderwijskundige informatie. Als het advies naar ons oordeel goed onderbouwd is op basis van deze gegevens, is de leerling op alle Amsterdamse scholen in het vwo toelaatbaar. Als het advies niet naar behoren is onderbouwd, nemen we contact op met de basisschool.

Het 4e Gymnasium hanteert geen broertjes/zusjes regeling.

Ouders die een beroep willen doen op de hardheidsclausule van de kernprocedure dienen dit uiterlijk 4 februari 2019 schriftelijk te motiveren.

Leerlingen met een VWO-advies van buiten Amsterdam kunnen zich ook op het 4e Gymnasium aanmelden; leerlingen van buiten Amsterdam moeten daarnaast een verklaring ondertekenen dat ze zich alleen binnen Amsterdam hebben aangemeld.

Wij hebben plaats voor 140 nieuwe leerlingen. Op 4 april is de loting & matching bekend. Op woensdag 17 april en 8 mei worden alle geplaatste leerlingen uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek tussen 14:00 en 16:30. U hoort uiterlijk 10 april op welke dag en hoe laat u een gesprek heeft.

Op dinsdag 25 juni worden alle geplaatste leerlingen uitgenodigd voor de kennismakingsdag. Dit is een eerste kennismaking met de mentor en nieuwe klas en duurt van 9:00 tot 14:00 uur.