Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Ook dit jaar moeten we het aantal mensen op de scholen beperken, en daarmee ook het risico op besmetting met het coronavirus.

Daarom meld je je binnenkort aan bij een middelbare school op een digitale manier met online formulieren en keuzelijsten. 

Je maakt een lijst van middelbare scholen en je ouders melden je dan digitaal aan tussen 7 en 17 maart op jouw favoriete middelbare school. Ze ontvangen daarvoor een link via de basisschool.

 

hardheidsclausule

Een middelbare school mag een klein aantal leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. In zo’n situatie is het voor de leerling noodzakelijk om naar die middelbare school te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule. Als jij, je ouders of de basisschool denken dat je daarvoor in aanmerking komt, moeten je ouders dit vóór de sluiting van de aanmeldingsperiode, namelijk vóór 28 februari 2022, bespreken met de middelbare school. Je ouders moeten goede redenen kunnen geven waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt. De middelbare school beslist of je in aanmerking komt voor directe plaatsing via de hardheidsclausule. Uiterlijk 4 maart wordt de uitslag door de school aan jou en je ouders bekendgemaakt.

LET OP Als je geen directe plaatsing via de hardheidsclausule hebt voor 4 maart, moet je je regulier aanmelden met een voorkeurslijst. Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.