Missie en visie

Het gymnasium biedt onderwijs op hoog intellectueel niveau – het is een school waar leerlingen met bovengemiddelde intelligentie, nieuwsgierigheid en ambitie worden uitgedaagd om verder te kijken, dieper te graven en zich breder te ontwikkelen.

Een school waar talentvolle jongeren worden gezien en herkend, maar ook worden geprikkeld en geactiveerd om zich verder te ontplooien.

klassiek

De klassieke talen Grieks en Latijn en de klassieke cultuur in het algemeen vormen al meer dan twintig eeuwen in heel Europa én de westerse wereld daarbuiten de hoofdbestanddelen van de gymnasiale vorming. Zij nemen daarom ook op het 4e Gymnasium vanaf de eerste klas een belangrijke plaats in binnen het lesprogramma.

modern

Het 4e Gymnasium wil daarnaast een moderne school zijn die een lange gymnasiale traditie van kwaliteitsonderwijs koppelt aan een open blik op de maatschappij en het onderwijs: wél een school voor intelligente en leergierige leerlingen, maar geen in zichzelf gekeerde school; wél een school waar het leren centraal staat, maar geen leerfabriek; een school die degelijk, maar ook eigentijds onderwijs aanbiedt.

talent ontwikkeling

Leerlingen op het 4e Gymnasium krijgen de kans zich op alle mogelijke terreinen te manifesteren en uit te blinken, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Deze ambitie wordt versterkt door het aanbieden van extra’s bovenop het “gewone” onderwijs.

Het 4e Gymnasium is een school die is verankerd in de (heterogene) Amsterdamse samenleving. Onderdeel van dat streven is het verwelkomen van leerlingendiversiteit in talent, culturele achtergrond en sociale afkomst.

missie en visie

Deze missie van het 4e Gymnasium – het toegankelijk maken van hoogstaand gymnasiaal onderwijs voor nieuwe doelgroepen – heeft een aantal consequenties voor het pedagogisch klimaat op de school. Het impliceert allereerst dat de school, ook voor deze nieuwe doelgroepen, toegankelijk en laagdrempelig dient te zijn.

Een school die zich ten doel stelt om verschillen tussen mensen te overbruggen – verschillen in sociaal, cultureel en etnisch opzicht – gaat op zoek naar gemeenschappelijkheid en niet naar tegenstellingen. Een school die nieuwe doelgroepen toegang wil bieden tot de gymnasiale wereld, dient zelf ook deze toegankelijkheid uit te stralen: geen ivoren toren, maar eerder een huiskamer.