Update coronamaatregelen

1 januari 1970

Amsterdam, 25 september 2020

Beste leerlingen, beste ouders,

Alle ontwikkelingen rondom covid-19 spelen natuurlijk ook op onze school. Medewerkers met klachten blijven thuis en laten zich testen. Hierdoor worden er wel eens lessen op afstand gegeven of ze vallen uit.

Mensen die werken in het onderwijs mogen zich nu met voorrang laten testen op covid-19.  Dit helpt een beetje, om lesuitval te voorkomen. Dat lukt natuurlijk niet altijd. We verwachten dat het aantal keren dat het niet lukt zal toenemen.

Als er een les uitvalt, maak dan gebruik van de mogelijkheid om in de filmzaal, onder begeleiding, te werken aan de lesstof. Hou zelf de studiewijzer en het huiswerk in Magister in de gaten, zodat we achterstanden zo goed mogelijk kunnen bijwerken.

Als een leerling of medewerker positief getest wordt krijgen wij dat te horen van de GGD. Wij informeren andere leerlingen en ouders alleen als de GGD aangeeft dat dat nodig is. Dat is bijvoorbeeld omdat die leerling of medewerker op school is geweest in de periode dat besmetting van anderen waarschijnlijk is. In de praktijk zal dit dus betekenen dat we niet
over elke besmetting zullen communiceren.

We doen het op school nog behoorlijk goed. Wel willen we blijven hameren op de vaste maatregelen:
• Kom niet naar school als je klachten vertoont uit het rijtje van het RIVM:

 •    * Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 •    * Hoesten;
 •    * Benauwdheid;
 •    * Verhoging of koorts;
 •    * Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);

• Was vaak je handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

En houd je aan de afspraken op school:

 • * Houd 1,5 meter afstand van medewerkers van de school;
 • * Bij een leswisseling gaat de docent het lokaal uit vóór de leerlingen; leerlingen verlaten het lokaal pas bij de bel;
 • * Bij een pauze gaan de leerlingen het lokaal uit vóór de docent (en ook al een paar minuten voordat de bel gaat).
 • * Blijf beneden wachten tot de bel is gegaan vóór je naar het lokaal loopt (anders staan er groepen leerlingen op de gang als de docenten daar lopen);
 • * Gebruik de trappenhuizen om naar boven te gaan en de aulatrap om naar beneden te gaan;
 • * In de pauze loop je niet over de gangen; je blijft de hele pauze in het lokaal waar je les had of in de aula.

Vriendelijke groeten,
Jeroen Bergamin (rector)