Ouderavonden

Verspreid over het schooljaar zijn er diverse ouderavonden: ouderavonden per jaarlaag, individuele spreekuuravonden en de jaarlijkse algemene ouderavond.

 

Tijdens de ouderavonden per jaarlaag is er een gedeelte ingeruimd voor mentor en ouders om over de gang van zaken in de klas te spreken. Daarnaast is aan iedere ouderavond een thema gekoppeld:

·        klas 1: een kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar waarop ouders de mentor, juniorbegeleiders en docenten van hun kind ontmoeten en een lesavond (in het voorjaar) waarop ouders de gelegenheid krijgen om een aantal lessen te volgen van docenten van hun kind;

·        klas 2: een gastlezing over een thema uit de leefwereld van pubers, bijvoorbeeld de digitale wereld of eetproblemen;

·        klas 3: een ouderavond in het licht van het herfstkamp in het najaar en een voorlichtingsavond in januari in het kader van de profielkeuze;

·        klas 4: een voorlichtingsavond in het najaar voor ouders en leerlingen ter voorbereiding op de mvt-reis;

·        klas 5: een voorlichtingsavond in het najaar voor ouders en leerlingen ter voorbereiding op de reis naar Rome;

·        klas 6: een voorlichtingsavond aan het begin van het schooljaar voor ouders en leerlingen in het kader van het eindexamen en de vervolgstudie;

 

Tijdens individuele spreekuuravonden kunnen ouders over de vorderingen van hun kind spreken met de mentor of met vakdocenten. Deze zogenaamde 10-minutengesprekken vinden drie keer per jaar plaats.

 

De algemene ouderavond (in het najaar) wordt georganiseerd door de ouderraad. Naast een huishoudelijk deel, de jaarvergadering van de ouderraad, staat er een gastlezing met een jaarlijks wisselend thema op de agenda.