Rapport van de inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft op 3 en 4 februari 2014 een onderzoek uitgevoerd op het 4e Gymnasium te Amsterdam. De Inspectie concludeert aan de hand van dit onderzoek dat de kwaliteit van het onderwijs op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is.

Uit het onderzoek is gebleken dat de school nauwelijks tekortkomingen kent. De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd.

constateringen en aanbevelingen

De school verzorgt volgens de Inspectie hoogstaand gymnasiumonderwijs en er heerst een stimulerend schoolklimaat: “De kwaliteit van het didactisch handelen wordt beoordeeld als goed; de opbouw in de lessen is duidelijk en de uitleg van docenten van hoog niveau, de actieve betrokkenheid van leerlingen is goed.”

De inspectie constateert dat leerlingen zich veilig voelen op school. Een aandachtspunt voor de school betreft afwisseling in de les en de differentiatie. Deze mogen verder worden ontwikkeld.

Buiten de lessen ziet de Inspectie al wél voldoende mogelijkheden om te kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoefte van verschillende leerniveaus van leerlingen: “Het aanbod van het 4e Gymnasium is gericht op het ontplooien van talent met vakken zoals sterrenkunde, filosofie, film [...]. Verder stimuleert de school leerlingen om mee te doen aan onder meer diverse olympiades, LAPPTOP en Pre-university. Daarnaast kan een select aantal leerlingen kiezen voor het ambitieuze Honoursprogramma van de Gymnasia.”

De wijze waarop de leerlingbegeleiding en zorg wordt vormgegeven is deels voldoende maar kan nog worden verbeterd door het stellen van concrete (tussen) doelen om te kunnen bepalen hoe succesvol deze ondersteuning is.

De inspectie beoordeelt de kwaliteitszorg als voldoende. De ruimte die leraren krijgen om zich binnen en buiten de school te professionaliseren wordt ervaren als positief.