zorg en ondersteuning

   

Vertrouwenspersonen

Het 4e Gymnasium wil een gemeenschap zijn, waarin leerlingen kunnen leren in een sfeer van veiligheid en plezier. Dit kan alleen als iedereen zich gezien, geaccepteerd, beschermd en ondersteund voelt.
Soms overkomen leerlingen vervelende dingen. Denk aan langdurige ruzie met iemand op school of thuis, pesten of als er andere dingen gebeuren waar een leerling boos of verdrietig van wordt. Blijf er niet mee
rondlopen, maar praat erover met je mentor of een docent. Wil je dat het stopt, maar vind je het lastig om hier met je mentor of docent over te spreken, praat er dan met een vertrouwenspersoon over.
De interne vertrouwenspersonen op onze school zijn Ada Grisel en Roelf ter Veld. Zij hebben de training voor vertrouwenspersonen gevolgd van Stichting School en Veiligheid.

De vertrouwenspersoon:
• neemt je serieus, luistert naar je en zoekt samen met jou naar oplossingen;
• geeft informatie over eventuele hulp en, als je dat wilt, over het indienen van een klacht;
• ondersteunt je bij mogelijke vervolgstappen om te zorgen dat je je weer prettig voelt op school.

Ook ouders kunnen terecht bij de interne vertrouwenspersonen met een melding of klacht over zaken die met de school te maken hebben.
Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek door een e-mail te sturen aan Ada Grisel of Roelf ter Veld. De vertrouwenspersoon zal contact opnemen met de leerling of ouder om zo spoedig mogelijk een afspraak te maken.

De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig, maar kan geen geheimhouding beloven, onder andere omdat sommige strafbare feiten volgens de wet gemeld moeten worden. Als
een minderjarige leerling met een klacht naar de vertrouwenspersoon komt, dan moet de vertrouwenspersoon ouders hierover informeren vanwege het informatierecht ouders. De interne vertrouwenspersonen willen er voor alle ouders en leerlingen met een schoolgerelateerde klacht zijn en zetten zich graag in voor een veilig klimaat op het 4e gymnasium.

 

Zorgcoördinator en zorgteam

Soms heeft een leerling behoefte aan begeleiding die uitstijgt boven de vak- of studiehulp; bijvoorbeeld vanwege lichamelijke of psychische klachten. In dat geval kan een beroep worden gedaan op onze zorgstructuur. De mentor is altijd het eerste aanspreekpunt. Deze kan, in overleg met een jaarlaagcoördinator, passende ondersteuning bieden. Indien nodig wordt ook de zorgcoördinator betrokken. 

Leerlingen die meer begeleiding nodig hebben, worden aangemeld bij het interne zorgteam. Dit team bestaat uit twee begeleiders passend onderwijs (BPO en iBPO) en de schoolpsycholoog en wordt voorgezeten door de zorgcoördinator. 
De begeleiders passend onderwijs kunnen vakdocenten en mentoren ondersteunen bij het begeleiden van leerlingen in de klas en waar nodig kunnen zij extra ondersteuning bieden aan leerlingen. 

De schoolpsycholoog denkt mee bij complexe hulpvragen en biedt individuele en groepsondersteuning bij problemen op sociaal-emotioneel gebied.
Als de situatie erom vraagt, wordt ook nauw samengewerkt met externe ketenpartners als de Ouder Kind adviseur (OKA), jeugdarts, de leerplichtambtenaar en het Samenwerkingsverband.

Voor leerlingen met motorische beperkingen is er een lift aanwezig in het gebouw. Alle lokalen zijn voor rolstoelen bereikbaar en toegankelijk.

Op school is extra aandacht voor verzuim bij leerlingen. Alle regels met betrekking tot absentie en verlof zijn te vinden in het verzuimprotocol.

Meer informatie over het zorgprofiel is te vinden in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van het 4e Gymnasium.

VERZUIM

protocol 2023

 

 

SOP 2021-'24

Schoolondersteuningsprofiel 2021-2024

 

 

Overzicht

Ondersteuning het 4e Gymnasium

Ouder- en Kindadviseur (OKA)

Op alle Amsterdamse scholen in het voortgezet onderwijs werken vaste ouder- en kindadviseurs, jeugdartsen en -psychologen vanuit het Ouder- en Kindteam. Leerlingen en ouder(s) kunnen samen of afzonderlijk bij haar terecht met kleine en grote vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over het omgaan met leeftijdsgenoten, ruzie thuis of het gebruik van drank of drugs. Maar ook voor het vinden van een leuke activiteit na school. Het Ouder- en Kindteam is er om ouders, kinderen en jongeren goed en snel te helpen. Ook in elke wijk zijn er Ouder- en Kindteams waar ouders en leerlingen met vragen terecht kunnen. 
 

Jeugdarts en jeugdverpleegkundige

Als leerlingen langdurig of frequent ziek zijn, of als leerlingen niet goed functioneren en er gedacht wordt aan lichamelijke of psychische oorzaken, kan de jeugdarts ingeschakeld worden. De jeugdarts kan advies geven over de belastbaarheid van een leerling en eventueel maatwerk dat nodig is. In de tweede en de vierde klas worden alle leerlingen gemeten en gewogen en wordt door de jeugdverpleegkundige een digitale vragenlijst over het sociaal-emotioneel welbevinden afgenomen. 

Dyscalculie

protocol van Het 4e Gymnasium

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.