Activiteiten

Er zijn vele activiteitenclubs op school, zoals de debatclub, de DJ-club, een techniekclub en de toneelclub. Ook is de Senaat actief, die organiseert de feesten en het klassentoernooi.

Al deze activiteitenclubs vallen onder de vlag van Artes, een groep leerlingen die zelfstandig de middelen verdelen over de verschillende activiteiten. Ze leggen daarbij verantwoording af aan de MR, als vertegenwoordiger van alle betrokken geledingen (ouders, leerlingen en personeel).

Wil je meer weten over (deelname aan) Artes, neem dan contact op met Mercedes van Wijck (m.vanwijck@het4e.nl).

Hieronder vind je een overzicht van alle activiteiten buiten de les waar je als leerling aan kunt deelnemen.