Geld: je hebt er als leerling of ouder bijna dagelijks mee te maken. Op onze school, met al deze leuke naschoolse activiteiten, moet dit verdeeld worden. Dat doen wij! 

Artes is een clubje dat de financiën regelt voor alle activiteitenclubjes op het 4e Gymnasium, zoals de Senaat, DJ club en de Klimaatclub. Er zijn wel 13 clubjes! Wij verdelen zelfstandig het geld over alle clubjes, vergaderen met clubjes, zijn zichtbaar aanwezig op evenementen en leggen verantwoording af aan de MR als vertegenwoordiger van alle betrokken geledingen (ouders, leerlingen en personeel). 

Ook organiseren wij ieder jaar, tijdens een van de Open Dagen, de Artesmarkt: op deze markt maak je kennis met nieuwe clubjes, of clubjes waar je van dacht dat deze niet bestonden. Op de Artesmarkt kun je je ook aansluiten bij een clubje. In klas 4 moet je ervoor zorgen dat je 10 stageuren voltooid hebt. Voor sommige clubjes, zoals de Leerlingenraad, de Techniekclub en Artes zelf, kun je hier ook stageuren voor krijgen, naast dat het natuurlijk leuk is om mee te doen met een van de clubjes. Op dit moment zijn de volgende clubjes aanwezig op onze school: Artes | DJ Club | Filmclub | Debatclub | Leerlingenraad | Kunst Extra | Podiumgroep | Senaat | Schoolkrant | Techniekclub | GSA | Schoolkoor | Klimaatclub en de Toneelgroep. Deze vallen onder de financiële verantwoordelijkheid van Artes.

Wij zijn te bereiken, voor bijvoorbeeld ideeën voor nieuwe clubjes of als je je wil aansluiten bij een clubje maar hulp nodig hebt, via: artes@het4e.nl of via Instagram: @arteshet4e

Voor meer informatie over (deelname aan) Artes kun je contact opnemen met bovenstaand e-mailadres, of met: Mercedes van Wijck (begeleidster, m.vanwijck@het4e.nl) en Johannus Liaghat (voorzitter, j.liaghat@het4e.nl)