Klimaatclub

Wij zijn de Klimaatclub! We zijn een groep milieubewuste leerlingen die graag een steentje bijdragen aan een beter klimaat. We vergaderen één keer per week. Dan bespreken we wat we bijvoorbeeld kunnen verbeteren aan de school, wisselen we ideeën uit of we geven elkaar tips over hoe we zelf milieubewuster kunnen worden. Ook gaan we vaak samen naar klimaatstakingen en zijn we gewoon een hele gezellige groep. 

Zo is bijvoorbeeld onze school lid geworden van Eco-Schools. Dat is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. De kern van Eco-Schools is dat leerlingen de school van binnenuit verduurzamen. Met behulp van de zeven stappen werken ze toe naar het internationale keurmerk voor duurzame scholen: de Groene Vlag. 

Begeleiding en meer informatie: Christianne van Lomm, c.vanlomm@het4e.nl