Leerlingenraad

In de leerlingenraad wordt iedere jaarlaag vertegenwoordigd door twee (gekozen) leerlingen. De leerlingenraad komt regelmatig bijeen om delen van het schoolbeleid te bespreken: indien gewenst in aanwezigheid van een lid van de schoolleiding.

De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de schoolleiding en de MR en helpt met de organisatie van buitenschoolse activiteiten. Twee vertegenwoordigers van de leerlingenraad hebben zitting in de MR van het 4e Gymnasium.

De leerlingenraad is te bereiken via: leerlingenraad@het4e.nl.