Senaat

De Senaat wordt gevormd door een groep leerlingen uit de jaarlagen 3 tot en met 6. Samen met twee docenten organiseren zij activiteiten zoals de schoolfeesten en het klassentoernooi.

Begeleiding en informatie: Emiel Pieterse (e.pieterse@het4e.nl) en Bas van Woesik (b.vanwoesik@het4e.nl).

De Senaat is bereikbaar via: senaatmail@het4e.nl.