Excursies

Een groot gedeelte van de excursies vindt plaats binnen lesverband. Daarnaast staan er regelmatig excursies buitenshuis op het programma tijdens de projecten. Tot slot wordt het reguliere onderwijsprogramma zo af en toe onderbroken voor een excursie – veelal in het kader van de culturele jaaragenda.

Culturele jaaragenda

Jaarlijks wordt een selectie gemaakt uit het rijke kunst- en cultuuraanbod in Amsterdam. Muziek, dans, theater, beeldende kunst, architectuur, fotografie en literatuur komen geregeld aan bod.

Film neemt een bijzondere plaats in binnen de culturele jaaragenda. Zo gaan de leerlingen van klas 1 t/m 6 naar het Idfa documentairefestival en zijn er tijdens de projectdagen filmvertoningen in het Ketelhuis en Eye.

Waterland

Tijdens het Waterlandproject in het voorjaar fietsen de eersteklassers een hele dag door het gebied ten noorden van het IJ. Het programma combineert elementen uit de vakken aardrijkskunde en biologie.

Er staan tekenopdrachten, veld- en wateronderzoek in Waterland en een speurtocht per fiets op het programma, waarbij diverse vragen worden beantwoord. De dag wordt, als het weer meezit, zwemmend afgesloten aan het strand van Durgerdam.

Ieper

De vierdeklassers brengen een eendaags bezoek aan Ieper in België. Deze excursie vindt plaats in het kader van een vakoverstijgend project over de Eerste Wereldoorlog, waarbij de vakken Engels, Duits, Frans en Geschiedenis samenwerken.

Op het programma staat een bezoek aan het museum In Flandres fields, de Menenpoort, de Britse en Duitse militaire begraafplaatsen en de loopgraven.