Ook na de vakantie hebben we nog steeds te maken met de maatregelen rondom covid-19.
Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen van het kabinet, het RIVM en de VO-raad.


Die hebben als kern dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand hoeven aan te houden maar dat het de bedoeling is dat tussen leerlingen en medewerkers wel steeds minimaal 1,5 meter afstand is.

Bewegingen
Wij blijven werken met de looproutes die we ook vóór de zomervakanties gebruikten. Je gaat naar boven via de trappenhuizen en naar beneden via de aulatrap. In de gangen houd je rechts aan.
Als leerlingen van lokaal wisselen doen ze dat pas als de bel is gegaan. Als het pauze is, kun je als leerling in het lokaal blijven zitten of naar buiten gaan als het weer dat toelaat. De kantine is vanaf 24 augustus weer open. Neem ook lunch mee vanuit huis, vermijd dat je naar de winkels moet.

Kluisjes
We willen je vragen de kluisjes alleen te gebruiken als je op school aankomt en als je weer weggaat, dus niet tussendoor.
Hoef je een lokaal niet uit, ga dan het lokaal ook niet uit. We willen de bewegingen in het gebouw beperken. Op deze manier hopen we de momenten dat leerlingen en medewerkers elkaar op de gangen en trappen tegenkomen te minimaliseren.

Mondkapjes
In school geldt buiten het lokaal - in navolging van de richtlijnen van het RIVM - een dringend advies voor het gebruik van mondkapjes.

Ventilatie
Ons ventilatiesysteem is al vóór de vakantie goedgekeurd. Daarnaast zullen we de ramen zoveel mogelijk open houden. Daar waar dat lukt houden we ook de deuren van de lokalen open.
Volgens de richtlijnen is het continu open hebben van de ramen niet nodig met ons ventilatiesysteem, maar extra luchtstromen (met verse lucht) is altijd goed.
Tocht moet wel vermeden worden; als je last hebt van tocht in een lokaal geef dat dan aan bij je docent.

Hygiëne en gezondheidsklachten
Zoals overal geldt: iedereen zal vaak zijn handen moeten wassen. In elk lokaal is handgel of zeep aanwezig. Ook bij binnenkomst staan de sprays weer klaar. Maak hier dus gebruik van.

Heb je gezondheidsklachten laat je dan testen en wacht de uitkomst van de test thuis af. Dit is een algemene regel die dus ook voor school geldt.

Ben je in een land geweest waar code oranje geldt: houd je dan aan de (landelijke) afspraak dat je twee weken in quarantaine gaat.
Als er sprake is van een coronabesmetting bij een leerling of een medewerker nemen wij contact op met de GGD om acties, inclusief informatievoorziening naar jullie toe, af te stemmen.

Mediatheek
Ook de mediatheek is weer open. Om besmettinsgkansen zoveel mogelijk te voorkomen gelden er een paar extra regels:
- Handen reinigen bij binnenkomst is verplicht (ook als je dat daarbuiten al hebt gedaan).
- Meld je bij binnenkomst aan de balie (zonder toestemming van de mediatecaris heb je geen toegang).

Tenslotte
Natuurlijk blijven wij alle ontwikkelingen in de gaten houden en als er van ons een andere werkwijze wordt gevraagd door het kabinet dan zullen we jullie hierover informeren. Wij willen voorkomen dat we terug moeten naar een sluiting en digitaal onderwijs. Als we ons met elkaar houden aan alle bovenstaande afspraken dan doen we daar het maximale voor.

Veel plezier en succes voor de komende tijd, we gaan er weer tegenaan!