klachtenregeling

   

Espritscholen kennen een klachtenregeling waarin is geformuleerd welke stappen ouders en/ of leerlingen kunnen ondernemen wanneer zij het niet eens zijn met beslissingen van de school of medewerkers van de school.

Bij klachten is het eerste aanspreekpunt de betreffende docent of de mentor van de leerling. 

Leerlingen en ouders kunnen met problemen van vertrouwelijke aard terecht bij de interne vertrouwenspersonen.
Op het 4e Gymnasium zijn dit Ada Grisel (a.grisel@het4e.nl) en Roelf ter Veld (r.terveld@het4e.nl).

KLACHTEN

REGELING

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.