adres wijzigen

   

Adresgegevens wijzigen

Wij merken als school dat onze mails aan u als ouder/verzorger soms niet goed aankomen.
In die gevallen krijgen we foutmeldingen en retourmeldingen.
Onderstaand geven we u graag een aantal tips waarmee u zelf mee kunt helpen om dit te voorkomen.  

wijzigen e-mailadres en mobiele telefoonnummer
Als ouder(s)/verzorger(s) kunt u in Magister6 zelf uw e-mailadres en mobiele nummer checken en aanpassen, zodat de school u altijd goed kan bereiken.
In Magister6 staat rechts bovenaan naast de naam de afbeelding van een tandwiel. Als u hierop klikt, komt u in 'mijn gegevens'. Het linkerdeel van deze pagina kan door u als ouder/verzorger worden aangepast en opgeslagen. 
U kunt wijzigingen in adres, mailadres of telefoonnummer ook doorgeven aan info@het4e.nl. Vermeld behalve uw eigen naam/namen ook de naam van de leerling(-en) om wie het gaat.

noreply@espritscholen.nl
De e-mails van school hebben als afzender een algemene naam: noreply@espritscholen.nl. Als ouder(s)/verzorger(s) is het handig deze afzender als "geen spam" in te stellen in uw inbox en dient u er op attent te zijn dat een e-mail van deze afzender dus van de school van uw kind(eren) komt. 

volle inbox
Wij krijgen veel e-mails terug die niet bezorgd kunnen worden omdat de inbox van de geadresseerde te vol zit. U als ouder(s)/verzorger(s) kunt hierdoor informatie van de school missen.

mailadres van werk
Wij zien vaak dat ouder(s)/verzorger(s) het e-mailadres van hun werk aan de school doorgeven. Als u als ouder(s)/verzorger(s) van werk verandert, dan is het e-mailadres niet meer juist. Er komen daarnaast regelmatig automatische antwoorden terug over het niet aanwezig zijn van de betreffende persoon op de werkplek. Het is dan niet duidelijk of de e-mail van de school wel gelezen wordt. Wij adviseren u dan ook om voor de ontvangst van schoolmail een persoonlijk e-mailadres te gebruiken.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.