informatie voor nieuwe leerlingen

   

Welkom op het 4e Gymnasium

Onze school is een betrekkelijk jonge school. Onze leerlingen komen uit heel Amsterdam, maar ook van buiten de stad. Het 4e Gymnasium is een school voor slimme, enthousiaste en ambitieuze leerlingen uit alle lagen van de bevolking.

Op deze website is veel informatie te vinden over onze school, zóveel dat je misschien de weg een beetje kwijt raakt. Daarom hebben we hieronder een selectie gemaakt van onderwerpen die je misschien interesseren als je op zoek bent naar een nieuwe school na groep 8 van de basisschool. Ook later instromen is in principe mogelijk voor leerlingen met een vwo-advies.

Via de knoppen hieronder vind je alle informatie van de Gemeente Amsterdam over de overstap naar de middelbare school én de digitale schoolgids van het 4e Gymnasium.

Keuzegids

voor de overstap naar de middelbare school

Schoolgids

De digitale schoolgids van het 4e Gymnasium

Open Dagen

Op donderdag 19 januari en vrijdag 20 januari worden er van 18:00 uur tot 21:00 uur open avonden gehouden waarop de school bezocht kan worden.

Ouders en leerlingen kunnen dan kennismaken met het gebouw en alles wat daar gebeurt.
Medewerkers en leerlingen van de school zijn aanwezig om rond te leiden, informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden.

Op woensdag 25 januari is er een openbare lesjesmiddag tussen 14:00 en 16:00 uur.
Kinderen hoeven zich hiervoor niet van te voren aan te melden.

Ook zal het 4e Gymnasium op de scholenarena staan op vrijdag 4 november en zaterdag 5 november as.

Kiezen voor het 4e Gymnasium

Het 4e Gymnasium biedt onderwijs op hoog intellectueel niveau – het is een school waar leerlingen met bovengemiddelde intelligentie, nieuwsgierigheid en ambitie worden uitgedaagd om verder te kijken, dieper te graven en zich breder te ontwikkelen.

Een school waar talentvolle jongeren worden gezien en herkend, maar ook worden geprikkeld en geactiveerd om zich verder te ontplooien.

Het 4e Gymnasium combineert klassiek en modern. 

Lees meer...

Behalve Klassiek Talen kent het 4e Gymnasium nog een aantal bijzonder vakken zoals sterrenkunde, theater, film en filosofie.

Lees meer...

Instromen op het 4e Gymnasium

Alle leerlingen met een vwo-advies zijn welkom op onze school, zij-instromen in klas 1 is echter niet mogelijk. Wanneer er interesse is tot zij-instromen, dan kunt u uw kind aanmelden via de link hiernaast. Na aanmelding zal worden onderzocht of een overstap mogelijk is. Er wordt onder andere contact opgenomen met de huidige school.

Na een succesvolle aanmelding wordt de leerling bij ons op een wachtlijst voor zij-instroom geplaatst. Aan het eind van het schooljaar, als de uitslag van de bevorderingen bekend is, kunnen wij pas bevestigen of de leerling bij ons geplaatst kan worden. Er volgt dan een intake-gesprek, waarna de aannamecommissie een besluit neemt over de plaatsing. Vanwege het beperkt aantal plekken adviseren wij u ook andere scholen te benaderen. 

De volgende documenten dienen met ons te worden gedeeld:
- een actuele cijferlijst (op te vragen bij de huidige school);
- een uitdraai van het verzuimoverzicht (op te vragen bij de huidige school);
- het schoolwisselaarsformulier (op te vragen bij de huidige school);
- niet verplicht maar wel wenselijk: het ontwikkelperspectiefplan (op te vragen bij de huidige school).

Na het invullen van het aanmeldformulier, waarvan de link hiernaast staat, mailt u de bovenstaande documenten naar zijinstromen@het4e.nl

Heeft u verdere vragen over zij-instromen, mail dan naar: zijinstromen@het4e.nl

FORMULIER

Aanmeldformulier wachtlijst zij-instromen

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van essentiële cookies zonder (herleidbare) persoonsgegevens.