Studiehulp

Tijdens de mentorlessen in klas 1 en 2 worden de leerlingen geschoold in het leren leren. In klas drie wordt er naast de profielkeuze aandacht besteed aan het onderwerp motivatie. Wanneer een leerling daarnaast extra hulp nodig heeft bij het aanleren van algemene studievaardigheden, zijn er verschillende vormen van studiehulp. In alle gevallen vindt doorverwijzing plaats via de mentor.