studiekeuze

   

Decanaat

Het decanaat helpt leerlingen bij de profielkeuze en bij de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het decanaat wordt verzorg door Annette Beck (decaan middenbouw; klas 3 en 4) en Nienke Wieringa (decaan bovenbouw; klas 5 en 6).

Het eerste aanspreekpunt in de keuzebegeleiding is de mentor. De begeleiding begint in klas 3 met de profielkeuze en wordt afgesloten in klas 6 met de studiekeuze. De rol van de decanen is het begeleiden van de mentor en de leerlingen. Ook organiseren de decanen verschillende activiteiten waar leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over keuzes maken.

klas 3
In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Dit profiel bepaalt voor een groot gedeelte het vakkenpakket van de bovenbouw. Tijdens de mentorlessen worden leerlingen op dit keuzeproces voorbereid en worden de leerlingen uitgedaagd om met hun ouders over dit proces te praten. 

In december wordt een speeddate met bovenbouwleerlingen georganiseerd waarbij vragen over de profielkeuze gesteld kunnen worden. In februari wordt een beropenmarkt georganiseerd.
Voor de ouders is er in januari een ouderavond over de profielkeuze. Leerlingen en ouders die dit wensen kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de decaan middenbouw.  

klas 4
Vanaf klas 4 speelt de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) een rol. Leerlingen worden gemotiveerd om naar open dagen te gaan, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het maken van hun studiekeuze. In december wordt voor de 4 voor 4 middag georganiseerd waarop oud-leerlingen vertellen over hun studiekeuzeproces, de door hen gekozen opleiding en/of over hun ervaring met
een tussenjaar. Verder organiseert de Amsterdamse decanenkring in maart twee laagdrempelige avonden waarbij bijna alle studierichtingen vertegenwoordigd zijn, die onze leerlingen bezoeken. In de mentorlessen reflecteren de leerlingen in klassenverband met elkaar op de bezoeken.

klas 5
In klas 5 worden leerlingen gemotiveerd opleiding te bezoeken, bijvoorbeeld tijdens proefstudeer- of meeloopdagen. Tijdens de mentorlessen wordt er aandacht besteed aan “Wat is studeren?” en maken leerlingen o.a. een cv. In december wordt voor de 4 voor 4 middag georganiseerd waarop oud-leerlingen vertellen over hun studiekeuzeproces, de door hen gekozen opleiding en/of over hun ervaring met een tussenjaar. Leerlingen kunnen ook naar de avonden die worden georganiseerd door de Amsterdamse decanenkring in maart (zie klas 4) In de mentorlessen reflecteren de leerlingen in klassenverband met elkaar op de bezoeken. Leerlingen uit klas 5 zijn van harte welkom bij de beroepenmarkt (zie klas 3).

klas 6

In klas 6 doen de leerlingen een beroepsstage om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. Ook in klas 6 is er de mogelijkheid om te gaan proefstuderen bij onderwijsinstellingen. Verder wordt er in de mentorles aandacht besteed aan wat er verandert wanneer je 18 jaar wordt. Leerlingen uit klas 6 zijn van harte welkom bij de beroepenmarkt (zie klas 3) en bij de 4 voor 4 middag (zie klas 4 of 5).
Verder wordt er voor klas 4, 5 en 6 een University Colleges & Buitenlandmiddag georganiseerd in samenwerking met de andere gymnasia in Amsterdam.

decanenkamer
Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich op de begane grond, naast het filmlokaal.

Profielkeuze


profielen
Aan het einde van klas 3 kiest een leerling uit een van de 4 profielen die gelden in de tweede fase van de opleiding:

  1. Cultuur & Maatschappij (C&M)
  2. Economie & Maatschappij (E&M)
  3. Natuur & Gezondheid (N&G)
  4. Natuur & Techniek (N&T)

programma
Het programma van de Tweede Fase bestaat uit drie onderdelen:

gemeenschappelijk deel

Bij het gemeenschappelijke deel zijn de volgende vakken verplicht:

Nederlands
Engels
1 Klassieke taal
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding

 

profieldeel

Hieronder staan de vier verschillende profielen met de vakken die daarbij horen.

Cultuur & Maatschappij (C&M)

Wiskunde C / A*
Geschiedenis
1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde / Economie
1 vak kiezen uit:
Filosofie / Frans / Duits/ Kunstvak** / 2e Klassieke taal

* Wiskunde B is mogelijk in overleg met de decaan.
** Een leerling kan het Kunstvak Film of het Kunstvak Theater kiezen. Deze twee vakken samen is alleen mogelijk wanneer een van de twee vakken een extra vak is.
 

Economie & Maatschappij (E&M)

Wiskunde A / B
Economie
Geschiedenis
1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde / Frans / Duits

 

Natuur & Gezondheid (N&G)

Wiskunde B / A
Scheikunde
Biologie
1 vak kiezen uit: 
Aardrijkskunde / Natuurkunde

 

Natuur & Techniek (N&T)

Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde
1 vak kiezen uit:
Wiskunde D / Biologie

 

vrije deel

Het vrije deel bestaat uit verschillende stages, het profielwerkstuk, reizen, LOB en keuzevakken.
Een leerling moet één keuzevak kiezen. Je kunt kiezen uit alle aangeboden vakken echter, je moet wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen kiezen.
Extra vakken mogen. Extra vakken worden waar mogelijk ingeroosterd.

Er is geen garantie dat je een extra vak kan volgen. Dat komt doordat de clusterindeling op basis van de 8 verplichte vakken wordt gemaakt. Daarna wordt een cluster aangevuld met leerlingen die het vak als extra vak hebben gekozen. Zijn er meer leerlingen dan plekken dan wordt onder alle leerlingen met het extra vak geloot.

Extra vakken worden waar mogelijk ingeroosterd.

 

Beroepsstage

Leerlingen uit klas 6 krijgen van school twee dagen de tijd om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie.

Tijdens de stage loopt de leerling mee met een begeleider die op HBO of universitair niveau functioneert.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat je onder andere zou kunnen gaan doen met een bepaalde studierichting.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.