studiekeuze

   

Decanaat

Het decanaat helpt leerlingen bij de profielkeuze en bij de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding). Het decanaat wordt verzorg door Annette Beck (decaan middenbouw; klas 3 en 4) en Nienke Wieringa (decaan bovenbouw; klas 5 en 6).

Het eerste aanspreekpunt in de keuzebegeleiding is de mentor. De begeleiding begint in klas 3 met de profielkeuze en wordt afgesloten in klas 6 met de studiekeuze. De rol van de decanen is het begeleiden van de mentor en de leerlingen. Ook organiseren de decanen verschillende activiteiten waar leerlingen worden gestimuleerd om na te denken over keuzes maken.

klas 3
In de derde klas volgen leerlingen, samen met de mentor en de decaan, een traject dat uiteindelijk uitmondt in de keuze voor een profiel. Dit profiel bepaalt voor een groot gedeelte het vakkenpakket van de bovenbouw. Tijdens de mentorlessen worden leerlingen op dit keuzeproces voorbereid en worden de leerlingen uitgedaagd om met hun ouders over dit proces te praten. 

In december wordt een middag georganiseerd waarbij de leerlingen vragen kunnen stellen aan bovenbouwleerlingen over hun gemaakte profielkeuze. Voor de ouders wordt er in januari een ouderavond over de profielkeuze georganiseerd. Leerlingen en ouders die dit wensen kunnen een afspraak maken voor een gesprek met de decaan middenbouw.  

klas 4
Vanaf klas 4 speelt de LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding) een rol. Leerlingen worden gemotiveerd om naar voorlichtingsavonden en bachelordagen te gaan, zodat zij zich kunnen voorbereiden op het maken van een goede studiekeuze. In het voorjaar wordt er een middag georganiseerd waar leerlingen in klassenverband met de mentor spreken over hun studiekeuzeproces.

klas 5
In klas 5 zijn er mogelijkheden om te gaan proefstuderen bij onderwijsinstellingen. Ook wordt er in klas 5 een LOB-ochtend georganiseerd onder begeleiding van de mentor.

In mei wordt voor klas 4 en 5 de 4 voor 4 middag georganiseerd waarop oud-leerlingen vertellen over hun studiekeuzeproces, de door hen gekozen opleiding en/of over hun ervaring met een tussenjaar. Voor deze jaarlagen worden door de Amsterdamse decanenkring ook in maart twee avonden georganiseerd waarbij bijna alle studierichtingen vertegenwoordigd zijn. Verder wordt er voor klas 4, 5 en 6 een University Colleges & Buitenlandmiddag georganiseerd in samenwerking met de andere gymnasia in Amsterdam. 

klas 6
In klas 6 doen de leerlingen een beroepsstage om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie. Ook in klas 6 is er de mogelijkheid om te gaan proefstuderen bij onderwijsinstellingen.

decanenkamer
Op school kunnen leerlingen de decanen altijd aanspreken, in het bijzonder op donderdag. De decanenkamer bevindt zich op de begane grond, naast het filmlokaal.

Meer informatie over het decanaat (waaronder profiel- en studiekeuze) vind je op decanaat.het4e.nl

Profielkeuze


profielen
Aan het einde van klas 3 kiest een leerling uit een van de 4 profielen die gelden in de tweede fase van de opleiding:

  1. Cultuur & Maatschappij (C&M)
  2. Economie & Maatschappij (E&M)
  3. Natuur & Gezondheid (N&G)
  4. Natuur & Techniek (N&T)

programma
Het programma van de Tweede Fase bestaat uit drie onderdelen:

gemeenschappelijk deel

Bij het gemeenschappelijke deel zijn de volgende vakken verplicht:

Nederlands
Engels
1 Klassieke taal
Maatschappijleer en Wereldburgerschap
Wetenschapsfilosofie
Lichamelijke opvoeding

 

profieldeel

Hieronder staan de vier verschillende profielen met de vakken die daarbij horen.

Cultuur & Maatschappij (C&M)

Wiskunde C / A*
Geschiedenis
1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde / Economie
1 vak kiezen uit:
Filosofie / Frans / Duits/ Kunstvak** / 2e Klassieke taal

* Wiskunde B is mogelijk in overleg met de decaan.
** Een leerling kan het Kunstvak Film of het Kunstvak Theater kiezen. Deze twee vakken samen is alleen mogelijk wanneer een van de twee vakken een extra vak is.
 

Economie & Maatschappij (E&M)

Wiskunde A / B
Economie
Geschiedenis
1 vak kiezen uit:
Aardrijkskunde / Frans / Duits

 

Natuur & Gezondheid (N&G)

Wiskunde B / A
Scheikunde
Biologie
1 vak kiezen uit: 
Aardrijkskunde / Natuurkunde

 

Natuur & Techniek (N&T)

Wiskunde B
Scheikunde
Natuurkunde
1 vak kiezen uit:
Wiskunde D / Biologie

 

vrije deel

Het vrije deel bestaat uit verschillende stages, het profielwerkstuk, reizen, LOB en keuzevakken.
Een leerling moet één keuzevak kiezen. Je kunt kiezen uit alle aangeboden vakken echter, je moet wiskunde B volgen om wiskunde D te mogen kiezen.
Extra vakken mogen. Extra vakken worden waar mogelijk ingeroosterd.

Meer informatie over de profielkeuze is te verkrijgen bij het decanaat.

Beroepsstage

Leerlingen uit klas 6 krijgen van school twee dagen de tijd om zich te oriënteren op een bepaald beroep binnen de richting van een mogelijke vervolgstudie.

Tijdens de stage loopt de leerling mee met een begeleider die op HBO of universitair niveau functioneert.

Het is de bedoeling dat de leerlingen een goed beeld krijgen van wat je onder andere zou kunnen gaan doen met een bepaalde studierichting.

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik gemaakt van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.