organisatie

   

Bestuur: Onderwijsstichting Esprit

Het 4e Gymnasium is onderdeel van Esprit Scholen.
Ariëlle de Ruijter en Percy Henry vormen het College van Bestuur.
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van Esprit Scholen.    

Schoolleiding

De leiding van de school en van het personeel is in handen van de rector, de conrector en drie afdelingsleiders. De schoolleiding is verantwoordelijk voor het formuleren, het uitvoeren
en het monitoren van het beleid van de school, de zorg voor de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid en de zorg voor het personeel. Rector Jeroen Bergamin is eindverantwoordelijk voor al deze zaken en voor de financiën en wordt daarin bijgestaan door conrector Antoinette Dobbelmann. De rector is ook de eerste gesprekspartner van het bestuur en van externe partners van de school.

De drie afdelingsleiders - Leontine Helleman, Nina van der Steenhoven en Frank Joop - geven leiding aan respectievelijk de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Zij coördineren alles wat met de leerlingen te maken heeft en sturen de mentorenteams aan.

Mentoren

In de onderbouw heeft elke klas een eigen mentor. Deze docent speelt een centrale rol in het begeleidingssysteem op school. Leerlingen kunnen bij hem of haar terecht met vragen of problemen. In klas 5 en 6 is er sprake van individuele mentoren.

De mentoren van klas 1 worden geassisteerd door junior-begeleiders; leerlingen uit klas 4 die de nieuwe leerlingen wegwijs maken op school. In de derde klas speelt de mentor een belangrijke rol bij de profielkeuze. 

De mentoren onderhouden de contacten met de leerlingen en zijn het eerste aanspreekpunt voor ouders en verzorgers. De mentor kan in overleg een leerling doorverwijzen naar verschillende vormen van studiebegeleiding of zorg.

mentoren klas 1 t/m 6 (2023-2024)

  1 2 3 4 5 6
A Bregje Prent Roel Keulen Jeroen van Asten Toon Groot Jonneke Boere Jori Castricum
B Bram Visser Wenda van Feggelen-Posch Pieterjan Zijlstra Annette Beck Christiaan den Dulk Jens Dirkse
C Anne Veenstra Levi Matulessy Raymond Dalhuisen Erik Nass Vincent Folliet Maud Jenje
D Douwe Volmerink Dagmar Schemeth Thamar van Loon Machteld van der Wouden Adna Ghilazghi Niels Koopman
E Mirjam van den Berg Margot de Kort Daan Minderman Fleur Wetsema Malu Sanders Roelf ter Veld
F       Emiel Pieterse Jelmer Stok Heleen van de Water

volg ons

Deze website maakt gebruik van cookies

Esprit Scholen neemt uw privacy zeer serieus, daarom maakt espritscholen.nl alleen gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De website gebruikt geen tracking of tracking cookies en toont geen advertenties. Waar het nodig is om gebruik te maken van functionaliteit van derden, wordt zoveel mogelijk gekozen voor een privacy vriendelijke oplossing.